I. Hình thức thanh toán.

Tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng trước khi giao hàng.

Thông tin chuyển khoản: Công ty TNHH Coolteh Việt Nam.

* STK: 243810339

* Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

II. Phương thức vận chuyển.

Sau khi nhận được đơn hàng, COOLTECH sẽ tiến hành liên hệ khách hàng để xác nhận địa chỉ, họ tên người nhận, thời gian giao hàng chính xác.